top of page

Piezīme par atbrīvošanos no veciem akumulatoriem  
 
Šis paziņojums ir paredzēts tiem, kuri izmanto akumulatorus vai produktus ar iebūvētiem akumulatoriem un vairs nepārdod tos tālāk norādītajā veidā (galalietotājiem). 
 
 
Bezmaksas izlietoto akumulatoru atpakaļpieņemšana  
 
Tā kā mūsu sūtījumos var būt baterijas un uzlādējamās baterijas, saskaņā ar Bateriju likumu (BattG) mums ir pienākums informēt jūs par sekojošo:  
Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jums ir juridisks pienākums izlietotās baterijas un akumulatorus atgriezt. Vecās baterijas var saturēt kaitīgas vielas, kas var kaitēt videi vai jūsu veselībai, ja tās netiek pareizi uzglabātas vai likvidētas. Baterijas satur arī svarīgas izejvielas, piemēram, dzelzi, cinku, mangānu vai niķeli, un tās var pārstrādāt. 
Pēc lietošanas akumulatorus varat vai nu nosūtīt mums atpakaļ par saviem līdzekļiem, atdot mums personīgi bez maksas vai atdot tuvākajā apkārtnē (piemēram, veikalos, pašvaldības savākšanas punktos).  
Galalietotājiem tirdzniecība tirdzniecības vietās ir ierobežota ar parastajiem daudzumiem un tām vecajām baterijām, kuras izplatītāja klāstā ir vai ir bijušas kā jaunas baterijas. 

 
 
Zīme ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem nozīmē, ka baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Zem šīs zīmes jūs atradīsiet arī šādus simbolus ar šādu nozīmi: 
Pb: akumulators satur svinu 
Cd: akumulators satur cadmium 
Hg: akumulators satur mercury 
Ni: akumulators satur nickel 
Zn: akumulators satur cinku 
Mn: akumulators satur mangānu 
Jons: akumulators satur ion 
Po: akumulators satur polymer 
MH: akumulators satur metāla hidrīdu 
Na: akumulators satur sodium 

 

Saskaņā ar 2009. gada 1. decembra Bateriju likumu tā pašlaik spēkā esošajā redakcijā, kurā stājās spēkā pēdējās izmaiņas 2017. gada 1. jūlijā, F-Performance ir reģistrēts Federālās vides aģentūras BattG reģistrācijas reģistrā._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
F-Performance pieder "Pamatam kopējai akumulatora atgriešanas sistēmai". 

bottom of page